• Ung dung cua bong bao on

Đặc tính bông bảo ôn

  Cách nước

  Cách nước

  Với kích thước rất mỏng (khoảng 5 μm ) và mật độ thấp (khoảng 5%) và kết cấu dạng xốp, bông khoáng có hệ số dẫn nhiệt thấp và khả năng cách nhiệt cao.

  Cách âm

  Cách âm

  Với kích thước rất mỏng (khoảng 5 μm ) và mật độ thấp (khoảng 5%) và kết cấu dạng xốp, bông khoáng có hệ số dẫn nhiệt thấp và khả năng cách nhiệt cao.

  Thoát ẩm

  Thoát ẩm

  Với kích thước rất mỏng (khoảng 5 μm ) và mật độ thấp (khoảng 5%) và kết cấu dạng xốp, bông khoáng có hệ số dẫn nhiệt thấp và khả năng cách nhiệt cao.

  Tiết kiệm năng lượng

  Tiết kiệm năng lượng

  Với kích thước rất mỏng (khoảng 5 μm ) và mật độ thấp (khoảng 5%) và kết cấu dạng xốp, bông khoáng có hệ số dẫn nhiệt thấp và khả năng cách nhiệt cao.

  Độ bền cao

  Độ bền cao

  Với kích thước rất mỏng (khoảng 5 μm ) và mật độ thấp (khoảng 5%) và kết cấu dạng xốp, bông khoáng có hệ số dẫn nhiệt thấp và khả năng cách nhiệt cao.

  Thân thiện với môi trường

  Thân thiện với môi trường

  Với kích thước rất mỏng (khoảng 5 μm ) và mật độ thấp (khoảng 5%) và kết cấu dạng xốp, bông khoáng có hệ số dẫn nhiệt thấp và khả năng cách nhiệt cao.

  Cách nhiệt

  Cách nhiệt

  Với kích thước rất mỏng (khoảng 5 μm ) và mật độ thấp (khoảng 5%) và kết cấu dạng xốp, bông khoáng có hệ số dẫn nhiệt thấp và khả năng cách nhiệt cao.

  Chống cháy

  Chống cháy

  Với kích thước rất mỏng (khoảng 5 μm ) và mật độ thấp (khoảng 5%) và kết cấu dạng xốp, bông khoáng có hệ số dẫn nhiệt thấp và khả năng cách nhiệt cao.