• Vật liệu đóng tàu

Bông bảo ôn khoáng, cách nhiệt – Bảo ôn Hoàng Dương > Products > refractory > Chamotte brick

Gạch Sa mốt

gach-chiu-lua-samot

Là sản phẩm chịu lửa định hình được ép và nung tại nhiệt độ kết khối.

Thành phần

Nguyên liệu chính : sạn sa mốt( calcined Fireclay) + bột sét + chất kết dính

Ứng dụng

- Trong các lò nấu kim loại màu, buồng đốt.

- Lò trong công nghiệp hóa chất và xây dựng.

- Lò xử lý đốt rác thải

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật gạch SaMốt

gach-sa-mot

FacebookTwitterGoogle+