• Ung dung cua bong bao on

Bông bảo ôn khoáng, cách nhiệt – Bảo ôn Hoàng Dương > Sản phẩm > Gạch chịu lửa > Gạch cho nhà máy xi măng

Gạch cho lò sấy xi măng

 

Gạch cao nhôm SA-KBL70

Hàm lượng Al2O3: ≥70%

Tỉ trọng: 2.3 g/cm3

Độ xốp : ≥23%

Tải trọng chịu nén : ≥70Mpa

Nhiệt độ : 1470°C

 

Gạch cao nhôm SA-KBL70

Hàm lượng Al2O3: ≥70%

Tỉ trọng: 2.3 g/cm3

Độ xốp : ≥23%

Tải trọng chịu nén : ≥70Mpa

Nhiệt độ : 1470°C

 

Gạch cao nhôm SA-KBL70

Hàm lượng Al2O3: ≥70% ; Fe2O3 : ≤1.5% ;

Hàm lượng ZrO2 : ≥8%

Tỉ trọng: 2.92 g/cm3

Độ xốp : ≤ 18%

Tải trọng chịu nén : ≥100Mpa

Nhiệt độ : 1520°C

 

Gạch cao nhôm SA-KBL70

Hàm lượng Al2O3: ≥70% ; Fe2O3 : ≤1.5% ;

Hàm lượng ZrO2 : ≥8%

Tỉ trọng: 2.92 g/cm3

Độ xốp : ≤ 18%

Tải trọng chịu nén : ≥100Mpa

Nhiệt độ : 1520°C

 

Gạch Magnenia SA-LT5

Hàm lượng Al2O3: ≥85% ; Al2O3 : 5¸10% ;

Tỉ trọng: 2.92 g/cm3

Độ xốp : ≥14 %

Tải trọng chịu nén : ≥40Mpa

Nhiệt độ : 1700°C

 

Gạch Magnenia SA-LT5

Hàm lượng Al2O3: ≥80% ; Al2O3 : ≥3% ; Fe2O3 : ≤6% ;

Hàm lượng SiO2 : ≤1%

Tỉ trọng: 2.66 g/cm3

Tải trọng chịu nén : ≥45Mpa

Nhiệt độ : 1700°C

 

FacebookTwitterGoogle+